L’arxiu del COAIB rep nombrosa documentació de l’arquitecte Eugenio de la Fuente

Divendres, 22 d'abril de 2022

X